|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 30 de juny de 2015

Aquest dijous 2 de juliol, Ple municipal extraordinari

Sessió extraordinària del Ple, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.
ORDRE DEL DIA:

1. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 556/2015 de 23/06/2015, en matèria de nomenament de tinents d'alcalde.
2. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 558/2015 de 23/06/2015, en matèria de nomenament de membres de la Junta de Govern Local i de les seves atribucions.
3. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 559/2015 de 23/06/2015, relatiu a l'estructura d'Àrees i Regidories del Govern municipal.
4. Donar compte de la resolució de l'alcaldia nº 591/2015 de 26/06/2015, relativa a la modificació de l'horari fixat per a la celebració de les Juntes de Govern local al Decret 558/2015.
5. Donar compte de la Constitució dels grups polítics municipals, dels seus integrants i portaveus i nomenament del Cap de l'oposició.
6. Periodicitat de les sessions del Ple.
7. Creació i composició de la Comissió Informativa permanent de Ple.
8. Creació de les Comissions de treball i seguiment d'Àrees.
9. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
10. Creació i composició de la Junta de Portaveus.
11. Determinació del nombre de regidors/es electes d'aquest Ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i parcial, les seves retribucions, així com quanties en concepte d'assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per part de la resta de membres electes, i d'altres drets econòmics.
12. Autorització compatibilitat de regidor amb dedicació exclusiva per a l'exercici d'activitat privada.
13. Nomemanent de membres dels diferents òrgans de col.legiats.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: