|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 17 d'octubre de 2017

Aquest dijous 19 d'octubre, Ple municipal ordinari

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el 19 d'octubre de 2017, a les 19 hores, a la Sala de sessions de la Casa de la Vila.

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 7/2017, corresponent al Ple ordinari del dia 27/07/2017.
2. Presa de possessió del Sr. Marc Blanché Xandri, com a nou regidor designat per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de CIU.
3. Presa de possessió de la Sra. Rosario Company Jiménez, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal de CIU.
4. Presa de possessió de la Sra. Montserrat Badia Serra, com a nova regidora designada per ocupar el càrrec vacant del grup municipal socialista.

Assumptes dictaminats a cec del 27/07/2017 i les comissions informatives del 21/09/2017 i 16/10/2017:

5. Acord de modificació de les ordenances fiscals 2018 reguladores dels tributs municipals (aprovació provisional)
6. Aprovació del compte general de l'exercici 2016
7. Ratificació de la proposta per la JGL de 21/09/017, de nomenar a nou membre de la Comissió de patrimoni.
8. Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus.

II. PART DE CONTROL:

9. Donar compte del decret d'Alcaldia número 728/2017, de data 07/08/2017, relatiu a la modificació del cartipàs municipal.
10. Donar compte dels decrets d'Alcaldia núm. 593 al 853.
11. Donar compte del manifest de l'Alcaldia de suport al referèndum 1 d'octubre.
12. Donar compte dels acords de les actes de la Junta de Govern Local.
13. Donar compte del canvi de nom del grup municipal de CIU.
14. Donar compte al Ple del nomenament de jutge de pau substitut de Cardedeu.

15. Informacions diverses.
16. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: