|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 16 de desembre de 2014

Aquest dijous 18 de desembre, ple municipal extraordinari

Sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament, el dia 18 de desembre de 2014, a les 19 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila
Ordre del dia:

Assumptes no dictaminats a la C.I.:

1. Ratificació de la inclusió per urgència de l’Aprovació dels preus públics “pack jove de Nadal”.
2. Ratificació de la inclusió per urgència de l’Aprovació de l’expedient extrajudicial de crèdits 04/2014.
3. Ratificació de la inclusió per urgència de la Moció del grup municipal del Partit Popular en relació al 9-N. (R.E.nº 13724)
4. Ratificació de la inclusió per urgència de l’aprovació de la Moció del grup municipal d’ICV-EUiA, per a l’adopció de mesures urgents per pal·liar la pobresa energètica. (R.E. nº 13793)


Assumpte dictaminat a la C.E.C. del dia 18/09/2014 i 02/12/2014:


5. Aprovació del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2013.


Assumptes dictaminats a la C.I. del dia 11/12/2014:


6. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu referent al canvi d’ubicació de Zona Verda. Polígon Industrial “Sud”- Barri Poble sec.
7. Aprovació provisional de la modificació del POUM de Cardedeu referent al canvi d’ubicació de zona verda. Polígon 108 “c/Joan Miró-Pg. Del Mestre Alexandri”.
8. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM al sector 19 “Dr. Klein” àmbit sud. Sector 19 “Dr. Klein” (sòl urbà no consolidat).
9. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM en l’àmbit del PAU 111 “Les Pinedes”.
10. Aprovació inicial de l’Ordenança tipus d’intervenció municipal, ambiental, de seguretat i salut pública del municipi de Cardedeu.
11. Aprovació de la gestió del padró municipal d’habitants en referència a l’1 de gener de 2014.
12. Aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers trimestrals del Casal de la Gent Gran i del Casal de la Tèxtil Rase adreçats al col.lectiu de la Gent Gran.
13. Aprovació del preu públic per a la venda del conte del “Follet Verdet i els progrés”, número 7.
14. Aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del Centre Cultural de Cardedeu.


Donar compte:

15. Renúncia la càrrec de Regidor del Sr. Jordi Cots Domínguez.
16. Donar compte de la rectificació de l’errada material en l’aplicació pressupostària de l’acord adoptat pel Ple en data 10/07/2014 sobre modificació del pressupost nº 13/2014.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: