|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 23 de setembre de 2014

Aquest dijous, ple municipal ordinari

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dijous dia 25 de setembre de 2014, a les 19.00 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila
amb el següent

Ordre del dia:

I. PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 10 de juliol de 2014.
2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 24 de juliol de 2014

Propostes dictaminades a la Comissió informativa del dia 18/09/2014:
3. Proposta d'acords d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, número 03/2014. (PRP2014/1090)
4. Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu.
5. Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".

II. PART DE CONTROL:

6. Donar compte de decrets d'alcaldia.
7. Donar compte dels acords adoptats a la Junta de Govern local en les sessions nºs 27 al 31, corresponents als dies 14, 23, 31 de juliol i 1 i 8 de setembre de 2014.
8. Donar compte de l'informe d'auditoria de l'Ajuntament de Cardedeu dels exercicis 2010, 2011 i 2012.
9. Informacions diverses.
10. Precs i preguntes.

A la dreta d'aquestes línies podeu consultar les propostes d'acords dels diferents punts.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: