|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dimarts, 27 de maig de 2014

Aquest dijous, Ple municipal

Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament, dia 29 de maig de 2014, a les 19 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila, per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia.
Ordre del dia:

I PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 27 de març de 2014.
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 28 d'abril de 2014.
3. Donar compte de decrets d'alcaldia.
4. Donar compte del Conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i l'Associació Fira de Sant Isidre per a l'organització i desenvolupament de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, aprovat a la Junta de Govern local del dia 28/04/2014.
5. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (tercer trimestre 2013)
6. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (quart trimestre 2013)
7. Donar compte de l'informe de la Tresoreria municipal de compliment amb l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (primer trimestre 2014)

PROPOSTES dictaminades a la Comissió informativa del 22-05-2014:

8. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 5/2014 de suplement de crèdit.
9. Dictamen relatiu a l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits número 02/2014.
10. Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla econòmic-financer.
11. Dictamen relatiu a l'acceptació de les bases reguladores de la convocatòria de subvencions consistents en la realització d'actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà, publicades segons resolució TES/898/2014. (PRP2014/512)
12. Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de l'avantprojecte de modificació de l'ordenança reguladora de la via pública de Cardedeu. (PRP2014/515).
13. Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació puntual dels usos admesos de la clau 7 del Pla d'ordenació urbanística municipal de Cardedeu i del pla de millora urbana 24 del Carrer Mogent, del municipi de Cardedeu.(PRP2014/504)
14. Dictamen per a l'aprovació de la modificació del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei públic de neteja viària i del servei de recollida de trastos vells i andròmines en el terme municipal de Cardedeu.
15. Dictamen per a iniciar l'expedient per a la sol.licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació per a la Integració Social del Deficient-Viver del Bell-lloc.(PRP2014/495).
16. Dictamen per a l'adhesió a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya.
17. Dictamen per donar de suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.

Propostes de mocions dels grups municipals:

18. Moció que presenten els grups municipals de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Esquerra Republicana-Acord Independentista, del Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verda-Esquerra Unida i Alternativa i Gent pel canvi per dedicar el nom de la nova plaça del poble sec a Frederica Montseny.
19. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-Acord Independentista, Gen pel Canvi i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) per dedicar un espai cèntric i rellevant de la Vila de Cardedeu al President Lluís Companys i Jover.
20. Moció que presenta el grup municipal de CiU contra l'aplicació de la "Llei Wert".


II PART DE CONTROL:

1. Informacions diverses.
2. Precs i preguntes.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: