|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 23 de juny de 2014

Aquest dijous, 26 de juny, ple municipal

Sessió ordinària del ple de l'Ajuntament, dia 26 de juny de 2014, a les 19.30 hores, al saló de sessions de la Casa de la Vila, per tractar els assumptes que configuren el següent
Ordre del dia:

I PART DISPOSITIVA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 22 de maig de 2014.
2. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Ple del dia 29 de maig de 2014
3. Donar compte de decrets d'alcaldia.

PROPOSTES dictaminades a la Comissió informativa dels dies 12 i 19 de juny de 2014:

4. Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla de personal a l'Ajuntament de Cardedeu.
Per tal de canviar perfils d'alguns llocs de treball de l'Ajuntament, ja que han assolit més responsabilitats.
5. Aprovació de la liquidació definitiva del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de trastos vells i andròmines al municipi de Cardedeu.
El contracte amb l'empresa de servei de neteja viària va finalitzar i ara queda pendent aprovar-ne la liquidació, per tal que l'Ajuntament pugui cobrar uns imports que quedaven pendents.
6. Aprovació del Pla estratègic de subvencions per l'any 2014.
Segons la llei de subvencions, aquestes cal atorgar-les a partir d'un Pla estratègic, que és el que es portarà al ple.
7. Proposta al Tribunal Superior de justícia de Jutge de Pau Titular per Cardedeu.
8. Nomenament de regidors del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes i en diferents òrgans municipals.
En haver entrat un nou regidor de la CUP, Ramon Garcia, en substitució del regidor sortint, Adrià Soler, cal actualitzar les dades als organismes on s'ha fet el canvi.
9. Aprovació de la sol·licitud del conveni de col·laboració interadministrativa entre del Departament de Benestar Social i Família i l'Ajuntament de Cardedeu, per a la prestació del servei de centre de dia per a la gent gran "Les Teixidores", amb data d'efecte 1 de gener de 2015.
Amb l'objectiu de donar continuïtat al conveni de l'Ajuntament amb la Generalitat per tal que continuï la prestació del servei del Centre de Dia.
10. Aprovació dels preus públics dels serveis de l'escola bressol municipal "Can Serra" i de l'escola bressol municipal "Els Daus".
Els preus públics són els preus dels serveis.
11. Aprovació del preu públic del curs de llengua estrangera (anglès) del Centre de Formació d'adults de Cardedeu.
12. Aprovació dels preus públic dels cursos d'informàtica (COMPETIC) del Centre de Formació d'Adults de Cardedeu.
13. Aprovació del preu públic per a la utilització extraordinària dels espais que gestiona el Museu Arxiu Tomàs Balvey - Casal Dr. Daurella.
14. Aprovació dels preus públics per l'activitat Casal Estiu Jove.
15. Aprovació de l'adhesió a l'Associació de municipis per a la Independència.
Tot i que l'Ajuntament de Cardedeu n'és membre, quedava pendent aprovar els estatuts de l'AMI en ple municipal.


Propostes de mocions dels grups municipals:

16. Moció que presenta el grup municipal Popular sobre les pintades al parc de Ponent de Granollers.
17. Moció que presenta el grup municipal Popular per a dedicar un espai rellevant al primer president del Govern de l'Espanya Democràtica.


II PART DE CONTROL:

1. Informacions diverses.
2. Precs i preguntes.

 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: