|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Divendres, 27 d'abril de 2018

Acords del Ple ordinari de 26 d'abril de 2018

1. Aprovació de l'acta de la sessió nº 3/2018, corresponent al Ple ordinari del dia 28/03/2018
L'acta queda aprovada

2. Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019
Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a que siguin fixades com a festes locals d'aquest municipi per al proper any 2019, els dies:
- 20 de maig de 2019 (dilluns)
- 16 d'agost de 2019 (divendres)
Segon.- Comunicar l'acord al Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

Aquest acord s'ha aprovat per unanimitat de les persones assistents.

3. Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots els acords necessaris per tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus".
Primer.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local de l'adopció de tots el acords necessaris per a tramitar la licitació de la concessió del servei de l'escola bressol municipal "Els Daus".
Segon.- Limitar la delegació en exclusiva per la tramitació de la licitació anterior.
Tercer.- Establir que la present delegació tindrà efecte des del dia següent a l'adopció d'aquest acord, de conformitat amb el que estableix l'article 51.2 del RD 2568/1986 .
Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (4 ERC, 4 CUP, 3 PSC, 1 GPC, 1 PP)
Abstencions: 3 (PDeCAT)

4. Moció per donar suport als Comitès en Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta, que presenta el grup municipal Candidatura d'Unitat Popular, amb l'adhesió dels grups municipals d'ERC, PDeCAT (CiU) i GpC.
Primer.- L'Ajuntament de Cardedeu considera una forma d'acció política absolutament legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no violenta, pròpia d'una democràcia madura.
Segon.- Manifestar el suport de l'Ajuntament de Cardedeu als Comitès de Defensa de la República i les seves accions a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran de la ràtzia repressiva de l'Estat espanyol.
Tercer.- L'Ajuntament de Cardedeu denuncia i es posiciona clarament en contra de les operacions de l'estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, exigeix l'arxivament de totes les causes obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Quart.- L'Ajuntament de Cardedeu denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d'expressió, la llibertat ideològica i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l'autodeterminació i la construcció d'un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.
Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Cardedeu en col·laborar en la defensa de les cardedeuenques i cardedeuencs que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana i a Òmnium Cultural.

Aquest acord s'ha aprovat per majoria absoluta amb els vots següents:
Vots a favor: 13 (4 ERC, 4 CUP, 3 PDeCAT, 1 PSC, 1 GPC)
Vots en contra: 3 (2 PSC, 1 PP)

5. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local núms. 11, 12 i 13/2018
Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 11, 12 i 13/2018

6. Donar compte decrets d'alcaldia núm. 232 al 292
Donar compte decrets d'alcaldia núm. 232 al 292

Informació relacionada
Ple municipal
Relacionat Ple ordinari 26 abril 2018

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: