|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Ple municipal

Dilluns, 28 de juliol de 2014

Acords del Ple extraordinari del dijous 10 de juliol de 2014

1. Modificació de pressupost núm. 9/2014 per suplement de crèdit.

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 9/2014 de suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2014, segons consta a l'expedient.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA SIMPLE amb els següents vots:
Vots a favor: 5 (5 CIU,)
Abstencions: 11 (4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC )

2. Modificació de pressupost núm. 11/2014 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 11/2014 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2014, segons consta a l'expedient.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA amb els següents vots:
Vots a favor: 11 (5 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 GpC)
Vots en contra: 1 (1 ERC)
Abstencions: 4 (2 CUP, 2 PP)

3. Modificació de pressupost núm. 12 /2014 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 12/2014 de suplement de crèdit en el pressupost municipal de 2014, segons consta a l'expedient.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per MAJORIA ABSOLUTA amb els següents vots:
Vots a favor: 11 (5 CIU, 4 PSC, 1 ICV, 1 GpC)
Vots en contra: 1 (1 ERC)
Abstencions: 4 (2 CUP, 2 PP)

4. Modificació de pressupost núm. 13 /2014 per suplement de crèdit.

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient núm. 13/2014 de suplement de crèdit i crèdit extraordinari en el pressupost municipal de 2014, segons consta a l'expedient.

Segon.- Exposar al públic l'esmentat expedient durant 15 dies hàbils mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Tercer.- Aprovar, amb caràcter definitiu, l'expedient si contra ell no es presenten reclamacions durant el període d'exposició pública.

Quart.- Publicar, un cop aprovada la modificació, un resum a nivell de capítol en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament.

Cinquè.- Remetre còpia autoritzada de l'expedient aprovat i de les reclamacions, en el seu cas, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació Especial d'Hisenda de Barcelona, simultàniament a l'enviament al butlletí oficial.

Aquest acord s'ha adoptat per UNANIMITAT DELS PRESENTS:
Vots a favor: 16 (5 CIU, 4 PSC, 2 CUP, 2 PP, 1 ICV, 1 GpC i 1 ERC)

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: