|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dimarts, 12 de novembre de 2013

Aclariment sobre l'auditoria de les subvencions municipals rebudes per l'Associació de Jubilats de Cardedeu

L'Ajuntament de Cardedeu vol explicar i aclarir les acusacions manifestades en diverses plataformes i mitjans de comunicació per Jordi Abad, regidor de Gent pel Canvi, en relació a l'auditoria sobre les subvencions municipals rebudes per l'Associació de Jubilats de Cardedeu per la gestió del Casal:

- L'auditoria sobre els exercicis 2011 i 2012 de l'Associació de Jubilats de Cardedeu no manifesta ni conclou que l'entitat no pot rebre subvencions fins que no s'aclareixin alguns conceptes, sinó tot el contrari. L'article 13.2 de la Llei de Subvencions (LI 38/2003) estableix els supòsits en què no es pot tenir la condició de beneficiari. Només procediria l'exclusió quan s'hagi iniciat el reintegrament de les subvencions en període executiu. A banda dels arguments jurídics, s'ha consultat els auditors i s'han manifestat en el mateix sentit. A més, també ho avalen els organismes consultats especialitzats en la matèria, així com els informes d'altres exercicis emesos per la intervenció municipal pronunciant-se igual en casos similars.

- L'Associació de Jubilats ha justificat les subvencions rebudes el 2011 i el 2012, però s'està pendent dels informes de l'Ajuntament per tal que verifiquin aquesta justificació. L'informe d'intervenció és el vinculant, però la interventora habilitada que va deixar de prestar els seus serveis a l'Ajuntament en data 12 de setembre no va tancar aquest informe de fiscalització de les subvencions 2011 i 2012. Ara, aquest informe està en procés d'elaboració un cop reunida la comissió paritària i en vista a la nova documentació aportada per l'Associació de Jubilats en data 29 d'octubre de 2013.

- L'Associació de Jubilats en tot moment ha donat resposta a tota la documentació requerida pels auditors externs i per l'Ajuntament.

- No és cert que l'Ajuntament no demana la justificació de 15.000 euros a l'Associació de Jubilats. Precisament, amb l'encàrrec d'aquesta auditoria sobre les subvencions rebudes per l'entitat durant els exercicis 2011 i 2012, el que es pretén és aclarir tots els ingressos i despeses dels comptes del Casal.

- El conveni subscrit entre l'Ajuntament i l'Associació de Jubilats no està ben fet quant als serveis conveniats, la qual cosa és responsabilitat absoluta de l'Ajuntament, no de l'entitat. S'està treballant per solucionar-ho.

- Les conferències de l'Aula de Cultura de l'Associació de Jubilats no estan recollides al conveni, per tant no hi ha ni compromís ni regulació de la seva gratuïtat. L'Aula de Cultura no ha disposat de cap subvenció municipal per portar a terme la seva activitat.

- En relació a la denúncia a l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre aquest tema presentada per un antic regidor de l'oposició, cal deixar clar que l'Ajuntament va respondre una per una totes les al·legacions sense que aquesta oficina s'hagi tornat a pronunciar al respecte.

Per tot plegat, i vista tota la documentació aportada i justificada per l'entitat, queda clar que els diners de les subvencions s'han destinat als serveis i activitats que l'Associació de Jubilats ofereix als usuaris del Casal. D'altra banda, aquest Ajuntament considera que el regidor Jordi Abad fa una acusació molt greu davant un procediment que encara no està resolt, ja que no es poden emetre judicis de valor en un procés obert. Així mateix, el consistori lamenta que s'embruti l'honorabilitat d'aquestes persones.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: