|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Notícies Informació

Dijous, 7 de març de 2019

8 de març, Cardedeu amb les dones treballadores

L'Ajuntament se suma a la convocatòria de la Vaga Feminista i decreta serveis mínims.
Manifest de l'Ajuntament de Cardedeu:

8 DE MARÇ DE 2019, DIA INTERNACIONAL DE LES DONES TREBALLADORES "Municipis feministes"

Aquest 8 de març el moviment feminista torna a convocar a la Vaga. Una Vaga productiva, estudiantil, de consum i de cures. Des de l'Ajuntament de Cardedeu donem suport a aquesta convocatòria i a tots els actes de celebració del dia internacional de la dona treballadora que es realitzaran a la nostra vila. El protagonisme, un any més, és de les persones, entitats i xarxes del municipi que treballen des del feminisme.

Motius per a mobilitzar-se no en falten. Algunes dades que parlen per si soles: 31 dones assassinades per homes als Països Catalans durant el 2018, i això només és la punta de l'iceberg de tota la violència estructural que és la violència masclista. El 25% de les dones assalariades cobren a l'any un salari inferior a 11.800 euros bruts, cosa que situa la nostra mensualitat en 840 euros. Les dones cobren cada any entre 4.800 i 7.000 euros menys que els homes. Això s'explica per diferències injustes entre els complements salarials, categories professionals o la menor presència en els càrrecs de responsabilitat. També influeix que el 72% dels contractes a temps parcial els tenen les dones, en bona mesura per poder compaginar amb les tasques a la llar i responsabilitats familiars. Aquesta situació empobreix les dones durant l'edat de treballar, i també ho farà en el futur, repercutint en la pensió o prestació per estar a l'atur. A banda, les dones dediquen, cada dia, gairebé 2 hores més que els homes als treballs de la llar, de cures i reproductius.

Cal reivindicar mesures que generin els canvis necessaris per a fer revertir aquestes dades i, així, avançar cap a una societat més justa i igualitària. Des de l'Ajuntament de Cardedeu ens hi comprometem i seguim desplegant mesures que ajudin a construir un municipi feminista, introduint perspectiva de gènere i LGTBI en l'àmbit educatiu, prevenint i abordant la violència masclista i vetllant per la transversalitat de les polítiques d'igualtat.

Construïm municipis feministes, posem la vida al centre!


Amb motiu de la convocatòria de vaga del divendres 8 de març, s'han decretat els serveis mínims següents:

PRIMER.- Fixar els següents serveis mínims de la Corporació, durant el dia 08 de març de 2019, i en l'horari ordinari establert:

Oficines municipals: Es designa dos membres per al Registre i informació.
Les funcions atribuïdes a aquest servei mínim són:
- Registre d'entrada: inclou el segell de recepció amb la data.
- Atenció telefònica, informant de la situació de serveis mínims que es pugui atendre al ciutadà
- Informació pública.
- NO s'ha de lliurar cap tipus de documentació ni rebre cap documentació que no sigui específicament destinada al registre d'entrada.
- Informar els usuaris dels serveis en el cas que, previsiblement, aquests no puguin ser atesos de la forma habitual.

Brigades: un/a membre de la brigada amb categoria oficial i un/a amb categoria operari/ària amb les funcions de garantir un funcionament mínim de les incidències / urgències que es puguin detectar (senyals de trànsit que causin perill, pilones trencades, panys trencats, fuites d'aigua, ...).

Policia Local: D'acord amb l'article 38 de la Llei de Policies Locals, els policies locals no poden exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives d'aquest ni en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el funcionament normal dels serveis.

La resta de dependències i/o serveis podran ser atesos per aquell personal que no exerceixi el dret de vaga.

SEGON.- Els responsables de cada servei venen obligats a:
- Determinar les persones imprescindibles per dur a terme els serveis mínims, els quals hauran de ser prestats, preferentment, pel personal que no exerceixi el dret de vaga.
- Informar a Recursos Humans del personal que exercici el dret de vaga i si hom s'acull a la vaga parcial o total, als efectes pertinents.

TERCER.- Indicar que el cessament i les alteracions en el treball produïts pel personal necessari per al manteniment dels serveis mínims que determina l'apartat primer 1 seran considerats il·legals a efectes de l'article 16.1 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, en relació amb l'article 54 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, de l'Estatut dels treballadors.

QUART.- Establir com a serveis mínims dels diferents serveis de competència municipal prestats per tercers, els següents:
· "SAGALES" Servei de BUC, bus urbà: segons el que decreti la Generalitat, autoritat en matèria de transport.
· "CONSORCI/ SAVOSA" Servei de recollida domiciliària d'escombraries: 1 camió, 1 conductor i 1 peó
· "CONSORCI/SAVOSA" Servei de recollida selectiva: 1 camió i 1 conductor
· "VIVER DE BELL·LLOC" Servei de manteniment del verd urbà: 3 persones.
· "MOIX" Servei de manteniment d'arbrat viari: 2 persones per a respondre davant d'imprevistos (caiguda d'arbres, branques, etc).
· "C10" Servei de neteja d'equipaments: garantir la neteja de, com a mínim, netejar tots els wc dels edificis municipals.
· "C10" Servei d'enllumenat públic: Servei de guàrdia.
· "CLD" Servei de neteja viària: 1 encarregat i 2 peons, és a dir, un servei equivalent al de un diumenge (atendre i resoldre emergències en el telèfon 664.147.407)
· "CONSORCI/DUB" Servei de manteniment de clavegueram municipal (atendre i resoldre emergències en el telèfon 609.38.15.62)
· "MONCOBRA" Servei de manteniment de les instal·lacions dels equipaments municipals (atendre i resoldre emergències en el telèfon 608.605.253)
· "ETRA BONAL" Servei de manteniment dels semàfors (atendre i resoldre emergències en el telèfon 93.377.81.50)
· "THYSSENKRUPP" Servei de manteniment dels ascensors dels equipaments municipals (atendre i resoldre emergències en el telèfon 93.489.03.00)
· Altres serveis concessionats o contractats: els personal necessari per a un correcte funcionament mínim dels serveis que, respectuós amb el dret de vaga, atengui adequadament les necessitats de la ciutadania."

Imatges

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: