|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Medi Ambient

PER A JUBILATS, PENSIONISTES I FAMÍLIES MONOPARENTALS

Bonificació del 95% de la quota per a:
  • Jubilats o pensionistes amb ingressos no superiors a l'IPREM i que no siguin propietaris de més d'un habitatge
  • Famílies monoparentals acollides al PIRMI

 

PER A FAMÍLIES NOMBROSES I FAMÍLIES MONOPARENTALS

Bonificació del 40% de la quota per a:

  • Famílies nombroses i famílies monoparentals amb ingressos bruts per membre no superiors als 8.000 euros anuals, i que l'immoble sigui l'habitatge habitual de la família
  • Persones vídues que visquin soles amb ingressos no superiors al Salari Mínim Interprofessional, i que l'immoble sigui l'habitatge habitual i no siguin propietàries de més d'un habitatge

Sol·licitud abans del 15 de febrer a l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària (Josep Vilaseca, 18-20). Tel. 93 472 91 32

PER A TOTHOM

Bonificació del 25% de la taxa si es justifiquen un mínim de 5 aportacions anuals a la deixalleria municipal. Aquesta bonificació s'aplica de forma automàtica, mitjançant la presentació de la targeta de la deixalleria cada vegada vegada que s'hi acudeix.

PER A ACTIVITATS COMERCIALS

  • Bonificació del 50% de la quota per a les activitats comercials que utilitzin les deixalleries comarcals per fer la gestió de la fracció valoritzable dels residus que generen. No gaudiran d'aquesta bonificació els que es beneficiïn de la recollida porta a porta de paper i cartró comercial de l'Ajuntament.
  • Bonificació fins a la quota d'habitatge particular o local sense activitat a aquelles activitats comercials o industrials no situades en zones industrials que realitzin el 100% del tractament dels seus residus valoritzables i no valoritzables (caixes de fusta,matèria orgànica, envasos porexpan, etc.) mitjançant gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya.

Sol·licitud abans del 31 de gener a l'Organisme de Gestió i Recaptació Tributària (Josep Vilaseca, 18-20). Tel. 93 472 91 32

 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: