|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

CAP A UNA OFERTA D'HABITATGES ASSEQUIBLES

La quantitat d'habitatges buits que hi ha a Catalunya és molt superior a la de la resta de països europeus. En aquest immens estoc desocupat hi ha habitatges nous que pertanyen a entitats financeres i grans tenidors, però també n'hi ha una part molt important que són habitatges usats, sovint de força antiguitat, propietat de particulars. La majoria d'aquests habitatges buits estan situats a les corones metropolitanes, els llocs on precisament més urgeix tenir habitatge a un preu assequible. No s'entén, gent sense casa i cases sense gent, diu el lema. I és que és inevitable relacionar l'excés d'habitatges buits amb les dades de gent que es desnonada perquè no pot pagar les quotes de lloguer o l'hipoteca.

Però els habitatges buits no són només una manera de malbaratar un bé de primera necessitat, sinó que també són una font de problemes per a les persones que viuen als barris i ciutats on es concentren aquests habitatges, que en pateixen les conseqüències negatives en forma de degradació urbana i pèrdua de valor de les pròpies cases.

És per tot això que administracions i organitzacions de totes bandes han tret la caixa d'eines per mirar de posar en circulació els habitatges buits. D'una banda amb mesures de foment per tal que els propietaris, sobretot petits, posin a lloguer els seus habitatges: els ajuts a la rehabilitació, els incentius fiscals o la intermediació i l'establiment d'assegurances de cobrament i de caució són les actuacions més habituals ens aquesta línia. De l'altra les mesures de caràcter punitiu: taxes, recàrrecs i multes a les propietats desocupades.

A Cardedeu, on també tenim habitatges buits i necessitats urgents d'habitatge, utilitzarem alguns d'aquests instruments per tal de promoure que part d'aquests habitatges buits es converteixin en habitatges de lloguer assequible.

PROPOSTES CONCRETES

  • Diagnòstic del parc vacant: anàlisi de les dades de padró, escombraries, i aigua per elaborar un mapa preliminar d'habitatges buits
  • Normativa reguladora de les condicions de la cessió d'ús per part de particulars
  • Ajuts a la rehabilitació, assegurances de cobrament; bonificacions fiscals i altres mesures de foment
  • Ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits

LES EXPERTES

Carme Trilla i Bellart. Economista especialista en habitatge, qüestió sobre la que ha escrit estudis, articles i llibres i assessora administracions i entitats. Presideix la Fundació Hàbitat3 i col·labora amb Càritas Diocesana de Barcelona en temes d'habitatge social i d'inclusió. Va ser Directora general i Secretària d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya entre els anys 2004 i 2011.

Maria Josep Lázaro. Arquitecta urbanista. Sòcia de Celobert cooperativa, empresa que ha elaborat el diagnòstic del parc vacant d'habitatges de Cardedeu.


Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: