|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Educació

PLA EDUCATIU D'ENTORN DE CARDEDEU

Pla Educatiu d'entorn de Cardedeu

El pla educatiu d'entorn de Cardedeu és una proposta i un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
Els objectius principals que inspiren el projecte són els següents: aconseguir l'èxit educatiu de tot l'alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l'ús de la llengua catalana, l'educació intercultural i el foment de la convivència.
Les seves actuacions i els seus programes es coordinen amb els projectes del municipi per tal d'afavorir l'eficàcia i la coherència de les accions del territori.
A qui va adreçat?
A tot l’alumnat de 0 a 18 anys i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desfavorits.
Qui participa?
Hi participen el Departament d’Ensenyament (Inspecció i Servei LIC-Llengua, Interculturalitat i Cohesió social), l'Ajuntament de Cardedeu  (Servei d'Educació, Serveis Socials, Joventut, Biblioteca, Museu, Cultura, Esports, formació i Ocupació...), els centres educatius, les AMPA/AFA i altres entitats.
Aquest projecte es va iniciar l’any 2014 a partir de projectes existents, s’ha ampliat i consolidat en el 2015.

Els objectius estratègics a assolir són els següents:

1. INCREMENTAR L’ÈXIT ESCOLAR
Reforç escolar a primària i secundària
Tallers d’estudi assistit
Xerrades  d’orientació professional
2. ESPAIS DE CONVIVENCIA I PARTICIPACIÓ
Coneguem Cardedeu
Cardedeu amb l’Art Vigent
3. EDUCACIÓ EN VALORS EN LA CIUTADANIA A L’AULA/CENTRE/ENTORN
Projectes d'Aprenentatge-Servei
Cultura jove
Projecte interactua
Tallers de gènere a secundària
Cruïlla de camins
4. SENSIBILITZACIÓ VERS LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
Consell d’infants
EDE
Tallers de promoció de la salut
Educació per a la mobilitat segura
Pla Català de l’esport
Atelier-M
5. PROMOCIÓ DE L’EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA
Biblioteca del barri de les Aigües
Camins escolar segurs
Casals d’estiu
LECXIT
Actua 10
6. POTENCIAR EL TREBALL I L’APRENENTATGE EN XARXA DE TOTS ELS AGENTS EDUCATIUS QUE OPEREN EN EL MUNICIPI.
Carde9 + 1
Dia de les danses
La setmana de la ciència
7.APROPAR EL MÓN DE LA CULTURA A INFANTS I JOVES
Anem al teatre
Cinema Verdi

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: