|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Participació i entitats

Consell de la Vila (En revisió)

El Consell de la Vila és l'òrgan de participació en què representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del municipi. El Consell és format per representants de la ciutadania, entitats, associacions de veïns, comerciants, partits polítics i persones escollides pels grups municipals, administració i representants dels consells sectorials de la vila. Està presidit per l'Alcaldia.

Aquest òrgan de participació té com a funcions debatre els plans d'actuació, promoure estudis, fer propostes i canalitzar queixes i suggeriments, entre d'altres.

El Consell de la Vila de Cardedeu es va constituir el 27 de febrer de 2007 en un acte que va tenir lloc a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament.

Formen part del Consell de la Vila:

-Calamanda Vila i Borralleras, alcaldessa - presidenta del Consell

-El regidor/a responsable de la participació ciutadana
-Una persona representant de cada grup municipal o organització política amb representació a l'Ajuntament.
-Una persona representant de cadascun dels consells sectorials i patronats, que no podrà ser membre de l'Ajuntament.
-Una persona representant de cadascun dels consells de barri, en el cas que aquests siguin creats, i que no sigui membre de l'Ajuntament.
-Deu persones escollides per sorteig entre aquelles que vulguin participar en el Consell.
-Totes les associacions de veïns registrades a l'Ajuntament que ho sol•licitin.
-Un representant de cada una de les associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats, escollides per les mateixes entitats.
-Quatre persones en representació del comerç i les empreses de Cardedeu.
-Un representant de l'activitat agrícola de Cardedeu.
-Una persona proposada per cada grup polític amb representació municipal, escollida pel Ple.
-Un representant de l'Administració pública d'Ensenyament.
-Un representant de l'Administració pública de Sanitat.
-Un representant de l'Administració pública de Seguretat Ciutadana.
-Un representant de l'Administració pública de Planificació Territorial.
-Un representant de l'Administració pública de Participació Ciutadana.
-Dos representants dels principals col•lectius de població immigrada.
-1 representant de cada partit polític constituït a Cardedeu sense representació al Ple Municipal, que hagi obtingut un mínim de 50 vots en les últimes eleccions municipals.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: