|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Participació

Consell de la Vila (En revisió)

El Consell de la Vila és l'òrgan de participació en què representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics del municipi. El Consell és format per representants de la ciutadania, entitats, associacions de veïns, comerciants, partits polítics i persones escollides pels grups municipals, administració i representants dels consells sectorials de la vila. Està presidit per l'Alcaldia.

Aquest òrgan de participació té com a funcions debatre els plans d'actuació, promoure estudis, fer propostes i canalitzar queixes i suggeriments, entre d'altres.

El Consell de la Vila de Cardedeu es va constituir el 27 de febrer de 2007 en un acte que va tenir lloc a la Sala de les Columnes de l'Ajuntament.

Formen part del Consell de la Vila:

-Calamanda Vila i Borralleras, alcaldessa - presidenta del Consell

-El regidor/a responsable de la participació ciutadana
-Una persona representant de cada grup municipal o organització política amb representació a l'Ajuntament.
-Una persona representant de cadascun dels consells sectorials i patronats, que no podrà ser membre de l'Ajuntament.
-Una persona representant de cadascun dels consells de barri, en el cas que aquests siguin creats, i que no sigui membre de l'Ajuntament.
-Deu persones escollides per sorteig entre aquelles que vulguin participar en el Consell.
-Totes les associacions de veïns registrades a l'Ajuntament que ho sol•licitin.
-Un representant de cada una de les associacions inscrites al Registre Municipal d'Entitats, escollides per les mateixes entitats.
-Quatre persones en representació del comerç i les empreses de Cardedeu.
-Un representant de l'activitat agrícola de Cardedeu.
-Una persona proposada per cada grup polític amb representació municipal, escollida pel Ple.
-Un representant de l'Administració pública d'Ensenyament.
-Un representant de l'Administració pública de Sanitat.
-Un representant de l'Administració pública de Seguretat Ciutadana.
-Un representant de l'Administració pública de Planificació Territorial.
-Un representant de l'Administració pública de Participació Ciutadana.
-Dos representants dels principals col•lectius de població immigrada.
-1 representant de cada partit polític constituït a Cardedeu sense representació al Ple Municipal, que hagi obtingut un mínim de 50 vots en les últimes eleccions municipals.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: