|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Medi Ambient

TARGETA DE LA DEIXALLERIA

L'Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, va posar en marxa l'any 2009 la targeta electrònica de la deixalleria pels usuaris d'aquest municipi. La targeta permet enregistrar informació relativa als residus no ordinaris portats a la deixalleria de Cardedeu o de Granollers, i que són objecte de la bonificació. L'objectiu de la targeta és sensibilitzar als ciutadans a col·laborar amb la recollida selectiva, i facilitar l'ús de la deixalleria per acabar amb els abocaments de deixalles i andròmines pels carrers i els entorns naturals de Cardedeu.

El Ple de l'Ajuntament va acordar el 2013 una bonificació del 25% en la taxa d'escombraries per a tots aquells ciutadans que portin els seus residus no ordinaris a la deixalleria un mínim de 5 vegades l'any amb un màxim de dues aportacions mensuals.

Més informació als documents adjunts.

COM ACONSEGUIR LA TARGETA DE LA DEIXALLERIA:
Presentant instància a l’OAC (annexant un d’aquests documents):
• Data tramitació model 902 (alta cadastral - hisenda)
• Data concessió cèdula 1a ocupació
• Referència cadastral de l'immoble
• Escriptura d'adquisició habitatge 2a mà (cal demanar-la a l'antic propietari)
• Fotocòpia del rebut de la taxa d'escombraries de l'immoble
Qui ho pot sol·licitar?
Qualsevol persona que tingui un immoble al municipi, o bé un llogater, sempre i quan demani l'escriptura d'adquisició de l'habitatge a l'antic propietari.
També es pot fer la sol·licitud en cas de pèrdua de la targeta.
Cost
Primera targeta: gratuït. Segones targetes: 1,50 €.
Tramitació per internet (OVAC)
Correu electrònic de contacte: oac@cardedeu.cat
Observacions: s'ha de trametre instància degudament signada i aportar còpia del DNI i de la documentació necessària
Tramitació presencial (OAC)
Horari: Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 14 h. Dijous de 9 a 19 h ininterrompudament (exclòs el període entre el 15 de juny i el 15 de setembre)

El descompte sobre la taxa d’escombraries s’aplica automàticament (si els usos han estat els adequats).


Requisits bonificació 2015


Requisits per aconseguir un descompte del 25% en la taxa d'escombraries (fixada en 132,85 euros):

- Utilitzar la deixalleria cinc o més cops l'any (amb un màxim de dues aportacions mensuals)
- Les aportacions computables hauran de ser residus domèstics no ordinaris, per exemple voluminosos, residus perillosos, restes d'esporga, oli vegetal, roba, vidre pla, piles, cable, fluorescents, petits volums de runa generada per particulars, ampolles de cava, material electrònic, electrodomèstics...
- Les quantitats mínimes dels residus que s'han de dur per tal que siguin comptabilitzats són:
 • Ampolles de cava: mínim 3
 • Bateries de cotxes: mínim 1 unitat
 • Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 litre
 • Oli vegetal: mínim 1,5 litres
 • Piles: mínim 10 unitats
 • Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat
 • Restes esporga i runes (particulars): mínim 0,3m3
 • Roba: mínim 1 bossa d'escombraries
 • Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim 1 electrodomèstic
 • I altres com: fluorescents, tòners, CD's, ferralla, vidre pla, càpsules de cafè, oli mineral, pneumàtics...

La reducció no s'aplicarà en el cas de les aportacions de residus que ja se seleccionen amb contenidors ubicats a la via pública: vidre, paper-cartró, brossa orgànica i rebuig.

Per qualsevol dubte o aclariment sobre la targeta podeu trucar a la regidoria de Medi Ambient, al telèfon 93 844 41 46.

 • A la dreta d'aquestes línies els usuaris de la deixalleria hi podran trobar una relació de les aportacions que s'han fet els últims mesos.

NOU horari:

 • Dimarts: de 16 a 19 h
 • De dimecres a divendres: de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h.
 • Dissabte: de 9 a 15 h.
 • Diumenge: de 9.30 a 14.30 h.

Horari de l'1 al 31 d'agost: dimarts de 14 a 19 h; de dimecres a diumenge de 9 a 14 h.

Les festes oficials i locals del municipi seran dies de tancament de deixalleries: 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: