|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Educació

En la base d’un compromís polític i amb l’assessorament tècnic de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, des de la Regidoria d’Educació, al gener de 2008, s’impulsa la creació d’una Xarxa d’infància i adolescència, de 0 a 18 anys, com a desplegament d’una política local adreçada a millorar l’atenció a la infància i adolescència i a les seves famílies.

Aprofitant l’experiència de treball en xarxa i els vincles professionals sorgits en projectes que funcionen actualment al municipi, l’Ajuntament ha iniciat contactes amb els equips professionals, serveis, entitats i ciutadania que treballen per infants, adolescents i llurs famílies, per incloure en un marc formalitzat, una sèrie d’actuacions que ja es donaven informalment.
El motiu que desencadena el treball en xarxa és el de  lligar un compromís consistent entre els diferents equipaments professionals, entitats cíviques i famílies o altres persones del municipi, que derivi en actuacions que permetin la visualització d’uns objectius generals significatius

La raó de ser del Projecte és produir beneficis tant a la infància, joventut i llurs famílies com als equipaments professionals i entitats ciutadanes que hi participen.
- Sistema de suport mutu entre tots els equipaments i les entitats que treballen en l’àmbit de la infància.
- Coordinació i aprofitament dels recursos del municipi
- Suport a les famílies en la criança i educació dels seus fills/filles.

Objectius

La raó de ser del Projecte és produir beneficis tant a la infància, joventut i llurs famílies com als equipaments professionals i entitats ciutadanes que hi participen.
- Sistema de suport mutu entre tots els equipaments i les entitats que treballen en l’àmbit de la infància.
- Coordinació i aprofitament dels recursos del municipi
- Suport a les famílies en la criança i educació dels seus fills/filles.

Comissions

La finalitat de la Xarxa és donar resposta a les necessitats dels infants i joves, entre 0 i 18 anys de Cardedeu, per afavorir el seu desenvolupament integral, a través de la construcció d’un espai de compromís i reflexió amb la coresponsabilitat i participació activa de totes les persones i institucions implicades. Actualment està constituïda per 4 comissions que es reuneixen bimensualment:

Comissió 0-6: grup format per persones que treballen amb infants de 0 a 6 anys o que tenen interès en l’etapa. És un espai de reflexió sobre els nens i nenes de 0 a 6 anys i les seves famílies d’on en resulten treballs i documents en benefici del municipi.

Comissió infància en risc: grup format per diferents professionals susceptibles de detectar i intervenir amb infants en situació de risc social. Es consensuen criteris comuns sobre què s’entén per infància en risc, s’elaboren protocols de consens, i es planifiquen actuacions transversals.

- Comissió atenció a les famílies: Grup format per professionals de l’educació i representants de famílies on es detecten necessitats de les famílies i es donen respostes a nivell comunitari.

- Comissió de millora de l'èxit escolar: grup format per a professionals que treballen amb adolescents i joves des de diferents perpectives: tècnics municipals de serveis socials, joventut, formació-ocupació, educació i coordinadors/es dels instituts de Cardedeu. L'objectiu és acompanyar i facilitar als alumnes en el procés de transició ensenyaments obligatoris-postobligatoris i/o al món laboral.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: