|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Educació

1. QUÈ ÉS EL PEC
El Projecte Educatiu de Cardedeu és un projecte que contempla la complexitat del teixit social del municipi i que té com a objectiu prioritari aconseguir la cohesió social de tots els agents, que el configuren i que hi actuen, amb una prioritat educativa.

Té la funció de planificar les línies d’actuació a partir de l’anàlisi del context i les peculiaritats que defineixen el municipi amb l'objectiu d'aconseguir una educació integral de tots ciutadans que hi resideixen.

2. PRINCIPIS

Participació. Tots els agents que intervenen de forma directa i/o indirecta en el procés educatiu hi són partícips.

Coordinació. És indispensable una coordinació entre tots els implicats que redueixi els esforços de intervencions que de vegades es dupliquen (per la ignorància del que fan els altres) i que marqui la coherència entre les diferents actuacions. Una coordinació que potenciï alhora un llenguatge comú entre els diferents representants i línies comunes.

Consens i diàleg. Perquè tots els implicats tenen coses a dir i són vàlides totes les propostes si estan ben liderades i es porten a terme de forma coherent en una mateixa línia que beneficiï a tothom. Perquè el diàleg és la base de l’entesa i si volem aconseguir una entesa a nivell global, cal començar pels espais més propers: el municipi.

Coherència. Perquè dins un municipi és indispensable garantir itineraris pròxims a la gent i suficientment diversificats perquè s’ajustin a les demandes i requeriments de la població.

Descentralització. Perquè el municipi és l’entitat més propera al ciutadà i és qui pot conèixer millor les necessitats del seu entorn i de les persones que hi formen part.

Cohesió. Perquè la cohesió de tot el teixit social bé molt determinada per l’educació. És a partir de l’educació que hem de iniciar un procés que acabi per eradicar les diferències socials fins aconseguir l’equitat, i que la interculturalitat es contempli com un enriquiment social i no com una forma de divisió social.

Sostenibilitat. Perquè l’educació integral ha de tenir present també el seu entorn, un entorn del qual se n’ha de tenir cura i del qual se’n ha de tenir una consciència ciutadana en una línia de continuïtat.

Valors comuns. Perquè vivim en una societat que està modificant els seus valors -amb la mutació d’alguns i l’increment d’altres, fins ara desconeguts o que passaven desapercebuts- cal crear un coneixement i un consens que ens permeti acollir aquells que puguem considerar com a vàlids i eradicar els que considerem més injustos.

4. PROJECTES
Els projectes d’actuació contemplen els diferents àmbits: educatiu, social, esportiu, cultural i de salut.
Estan agrupats en blocs. Les intervencions en cada bloc variaran d’acord al projecte i al nivell al que van adreçades les actuacions.

BLOC:  DE SENSIBILITZACIÓ VERS  LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
• Consell d’infants.
• Xarxa d’infància i adolescència
• Activitats intergeneracionals
• Programes de intervenció diversos:
• de prevenció de drogodependències.
• de salut...

BLOC: ACOMPANYAMENT PER L’ÈXIT ESCOLAR
• Biblioteca del CEIP Les Aigües
• Aules d’estudi: escoles obertes,  espai per tothom
• Pla d’absentisme.
• Projecte Psicopedagògic de prevenció i atenció.

BLOC: ESPAIS DE CONVIVENCIA I PARTICIPACIÓ
• Projecte de transicions entre etapes educatives.
• Jornades interescolars: festes de l’escoles, dansa, teatre, música, medi ambient...
• Projecte de formació de voluntaris.
• Centre Cultural Familiar.
• Famílies voluntàries per la llengua.
• Obertura d’espais més enllà de l’horari escolar.

BLOC: EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ESCOLA
• Formació ocupacional i professional.
• Transició escola/treball.
• Casals de Nadal.
• Escola de Música i dansa
• Curs de monitor: de lleure, assistència domiciliària, d’Escola Bressol.
• Xarxa d’intercanvi de coneixements de llengües
La xarxa de coneixements de llengües és un sistema d'intercanvi de coneixements de llengües, obert a tothom. Les persones interessades poden oferir o rebre coneixements tant a nivell oral com escrit. La idea és oferir l'aprenentatge d'un idioma a canvi de rebre d'un altre.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: