|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Educació

Preinscripció i Matrícula curs 2017-18

Preinscripció i Matrícula curs 2017-18

DATES MATRÍCULA 2017-18

* Del 23 de març al 04 d’abril de 2017 alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’educació secundària obligatòria
* Del 3 al 12 de maig 2017 alumnes escoles bressol
* Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny
* Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció
* Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d’educació d’adults

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L'ORDENACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

· Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals:
 - Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 - Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
 1. Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
 2. Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 3. Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
 4. A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 5. Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 6. Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 7. En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris:
 - Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 - Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat:
 - Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 - En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.

· Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris
Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: