|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Educació

CFA-CARDEDEU

El Centre de Formació d'Adults Graó ofereix cursos adreçats a persones que volen completar la seva formació reglada, accedir a ensenyaments reglats i/o reforçar els aprenentatges bàsics.

Objectius
Els objectius principals d’aquest projecte són:
- Donar suport educatiu a persones adultes
- Oferir formació acadèmica (bàsica) a les persones que per diversitat de circumstàncies no ho han fet en el seu moment.
- Donar a conèixer la llengua i la cultura catalana a persones nouvingudes per tal que puguin integrar-se al municipi.
- Facilitar el retorn al sistema educatiu reglat i així augmentar la capacitat d'integració al món laboral a joves i adults.

OFERTA DE CURSOS 2018-19

CURS DE PREPARACIÓ A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Curs destinat a persones que no tenen els requisits acadèmics per accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà i que tenen com a mínim17 anys durant l’any en que es realitza la prova
Horari: de dilluns a dijous de 15 a 18h
Calendari: de setembre de 2018 fins abril de 2019

 

CURS DE PREPARACIÓ?A LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Curs adreçat a persones que no tenen la titulació per accedir a un CFGS i tinguin bé 18 i un cicle formatiu de grau mitjà acabat o 19 anys i cap titulació
Horari:
GRUP A: de dilluns a dimecres de 15 a 18h (alumnes que ja tenen un grau mitjà)
GRUP B: de dilluns a dimecres de 18 a 21h (alumnes que no tenen un grau mitjà)
Específiques: dijous de 16.30h a 20.30h (només alumnes que no tenen un grau mitjà)
Calendari: de setembre de 2018 fins abril de 2019.

LLENGUA ESTRANGERA A1 i A2
Aquests estudis permeten que les persones adultes assoleixin un grau de competència comunicativa bàsica en anglès. Aquests estudis inclouen pel curs 2018/2019 els nivells 1 i 2, que? es corresponen amb els nivells A1 i A2 respectivament, del MECR-Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar .
Es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.
Horari: segons nivell. Consultar.
Calendari: de setembre de 2018 fins juny de 2019.

INFORMÀTICA:
INICIAL té com a objectiu facilitar l'adquisició de les competències mínimes i els conceptes bàsics en tecnologies de la informació i la comunicació per desenvolupar-se en la societat actual: Processador de textos, navegar, correu electrònic, sistema operatiu... Està adreçat a persones amb pocs coneixements d’informàtica.
Horari: dimecres de 16h a 19h
Calendari: de setembre de 2018 fins juny de 2019.

COMPETIC I: té com a objectiu facilitar els següents continguts: tractament de la informació numèrica., tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment i cultura, participació i civisme digital. Està adreçat a persones que hagin cursat el nivell inicial o que puguin acreditar uns coneixements elementals d'informàtica
Horari: dilluns de 16h a 19h.
Calendari: de setembre de 2018 fins juny de 2019.

ALFABETITZACIÓ
Té com a objectiu dotar del coneixement de la llengua tant a nivell oral com escrit a persones estrangeres no alfabetitzades en el seu país d’origen. A més de la llengua, es porten a terme activitats de coneixement de l’entorn més proper, utilització dels recursos del municipi, cultura general...
Horari: segons nivell, 1 sessió a la setmana de 2h.
Calendari: d’octubre de 2018 fins juny de 2019.

Inscripcions: del 18 al 26 de juny
Lloc: Centre de Formació la Mongia, Avda. Jaume Morató 18
Horari:? de 10h a 13 i de 16 a 19h (divendres tarda tancat)
Tel: 93 841 88 14
www.cardedeu.cat

+ info: blog del centre

 

 

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: