|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Tinents/Tinentes d'alcalde

Els tinents i/o tinentes d'alcalde existeixen a tots els ajuntaments, i substitueixen, per l'ordre del seu nomenament, a l'alcalde/essa en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.

L'alcalde/essa els/les designa i revoca lliurement d'entre els/les membres de la Junta de Govern Local i el seu nombre no pot excedir el nombre de components d'aquest òrgan.

La condició de tinent o tinenta d'alcalde es perd per renúncia expressa manifestada per escrit o per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local.

Els tinents i tinentes d'alcalde designats i designades actualment són:

  • Benet Fusté Espargaró (1r tinent d'alcalde)
  • Joan Masferrer i Sala (2n tinent d'alcalde)
  • Laia Muñoz Casanovas (3a tinenta d'alcalde)
  • Rafel Caballeria i Perramon (4t tinent d'alcalde)
  • Marta Cordomí Forns (5a tinenta d'alcalde)

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: