|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Pla d'Actuació Municipal 2015-2019

Què és el PAM?
El Pla d'Actuació Municipal (PAM) o Pla de Mandat és el document on l'Ajuntament de Cardedeu estableix les prioritats per a la legislatura. Al PAM s'hi detallen les principals accions que es duran a terme per tal d'assolir els objectius estratègics que s'han marcat. En la seva elaboració hi han pres part tots els regidors i regidores del govern municipal, així com tots els departaments i responsables municipals, i han establert conjuntament què és el que es comprometen a fer durant aquest període.

Per a què serveix?
El PAM serveix per a fer explícits el compromisos dels responsables municipals davant de la ciutadania de Cardedeu per al proper mandat. Mitjançant el PAM, l'Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries per tal que tothom conegui els projectes que es volen dur a terme, en pugui valorar la seva adequació i el grau de compliment, i hi pugui fer propostes per tal de millorar-lo.

Un document estratègic
El PAM permet que tota l'estructura municipal tingui clar quins són els objectius prioritaris i quines són les accions a realitzar per tal d'assolir-los. Gràcies a aquesta priorització tots els departaments coneixen quines són les fites que s'hauran d'haver assolit quan la legislatura acabi, l'any 2019. El PAM també facilita el treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents departaments i garanteix que tothom treballi amb uns objectius comuns.

Un document dinàmic
El PAM és el resultat de traduir els programes electorals i el pacte de govern en objectius i actuacions concretes, i ha crescut i millorat amb els debats i propostes que s'han anat fent amb tots els equips de l'Ajuntament. Aquest PAM, però, vol ser un document viu. Un document que vagi concretant calendaris, pressupostos i responsabilitats en cadascuna de les actuacions previstes. Un document que millori els objectius del govern amb les revisions i propostes de la ciutadania de Cardedeu, que ha de tenir espais per redefinir-lo. Un document, finalment, que permeti que els ciutadans i ciutadanes puguin valorar l'actuació del govern en funció de l'encert en la priorització dels objectius, de la consistència de les accions plantejades per assolir-los, i del grau de compliment dels objectius una vegada acabi el mandat.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: