|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

La Junta de Govern Local és un òrgan que existeix en tots els municipis amb una població superior als 5.000 habitants i està presidit per l'alcalde/ssa i per un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alacalde/ssa, que n'ha de donar compte al Ple.

Correspon a la Junta de Govern Local:

  • L'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
  • Les atribucions que l'alcalde/essa, o un altre òrgan municipal, li delegui.
  • Les què li atribueixin les lleis.
Les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques i assisteixen regularment a elles el/la secretari/ària i l'interventor/a.Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: