|  Mida text
Inici Imatge decorativa Àmbits Imatge decorativa Ajuntament Imatge decorativa Informació municipal Imatge decorativa Serveis i tràmits Imatge decorativa Oferta pública Imatge decorativa Guia del municipi Imatge decorativa Actualitat Imatge decorativa Cardedeu

Comissions Informatives

Les comissions informatives són òrgans assessors, integrats exclusivament per membres de la corporació i sense atribucions resolutòries que tenen per objecte l'estudi, informe o consulta de tots els assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde/essa, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores que exerceixin delegacions.

Correspon al Ple de cada corporació determinar el nombre i denominació d'aquestes comissions, tant quan neixin amb vocació de permanència per obeïr l'estructura de l'àmbit competencial de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte de tractar temes específics.

Tots els grups municipals tenen dret a formar part d'aquestes comissions en proporció a la seva representativitat i estaran integrades per un nombre imparell de membres. L'alcalde/essa és el president/a de totes elles, no obstant la presidència efectiva podrà ser delegada en qualsevol altre membre de la corporació.

A l'Ajuntament de Cardedeu existeixen les següents Comissions Informatives:

Comissió Informativa permanent del Ple

Integrada per tots els regidors i regidores de la corporació.

Calendari de reunions:
• En sessió ordinària el dijous anterior a la celebració del Ple municipal a les 19:00 hores.
• En sessió extraordinària una setmana abans de la celebració del Ple municipal extraordinari a les 19:00 hores.

És l'única comissió facultada per dictaminar les propostes del Ple.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Projectes Estratègics Transversals

Titular: Benet Fusté Espargaró
GM ERC: Joan Masferrer Sala (suplent: Enric Olivé Manté)
GM CUP: Hug Lucchetti Barba (suplent: Marta Cordomí Forns)
GM CiU: Miriam Nogueras Camero (suplent: Calamanda Vila Borralleras)
GM Socialista: Jose Ramon Hurtado Castro (suplent: Josep Quesada Tornero)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: Jaime Gelada Jiménez

Calendari reunions: mínim 1 reunió anual.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea d'Alcaldia i d'Organització i Govern Obert

Titular: Rafel Caballeria i Perramon
GM ERC: Enric Olivé Manté (suplent: Joan Masferrer Sala)
GM CUP: Benet Fusté Espargaró (suplent: Laia Muñoz Casanovas)
GM CiU: Calamanda Vila Borralleras (suplent: Miriam Nogueras Camero)
GM Socialista: Glòria Pascual Molina (suplent: Josep Quesada Tornero)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: Jaime Gelada Jiménez

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat

Titular: Joan Masferrer Sala
GM ERC: Núria Hernández Gil (suplent: Rafel Caballeria Perramon)
GM CUP: Marta Cordomí Forns (suplent: Benet Fusté Espargaró)
GM CiU: Miriam Nogueras Camero (suplent: Calamanda Vila Borralleras)
GM Socialista: Josep Quesada Tornero (suplent: Jose Ramon Hurtado Castro )
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: Jaime Gelada Jiménez

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Drets Socials i Desenvolupament Econòmic

Titular: Laia Muñoz Casanovas
GM ERC: Núria Hernández Gil (suplent: Isabel Sallés Gel)
GM CUP: Hug Lucchetti Barba (suplent: Benet Fusté Espargaró)
GM CiU: Mª Carmen Mallorques Pont (suplent: Miriam Nogueras Camero)
GM Socialista: Glòria Pascual Molina (suplent: Jose Ramon Hurtado Castro)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: Jaime Gelada Jiménez

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Comissió de treball i seguiment de l'Àrea de Desenvolupament Comunitari

Titular: Marta Cordomí Forns
GM ERC: Rafel Caballeria Perramon (suplent: Isabel Sallés Gel)
GM CUP: Laia Muñoz Casanovas (suplent: Hug Lucchetti Barba)
GM CiU: Mª Carmen Mallorques Pont (suplent: Miriam Nogueras Camero)
GM Socialista: Glòria Pascual Molina (suplent:Josep Quesada Tornero)
GM GpC-FiC: Jordi Abad Tremps
GM PP: Jaime Gelada Jiménez

Calendari de reunions: mínim 3 vegades l'any.

Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: