Imatge decorativa  | 
 |  Mida text
Inici Imatge decorativa

Comunicació per SMS

L'Ajuntament de Cardedeu ofereix el servei de comunicació municipal amb la ciutadania a través de missatges de telèfon mòbil (SMS) sobre temes que prèviament s'hagin sol·licitat.

Per rebre SMS de manera gratuïta, només cal que omplis el formulari d'alta i escullis els temes d'interès sobre els quals vols rebre informació puntual.

Les dades consignades en aquest formulari estan incorporades en un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Cardedeu, i no poden ser cedides ni comunicades a tercers, llevat dels supòsits legalment previstos. La persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació, d'acord amb allò establert a la Llei 15/99, de protecció de dades de caràcter personal, dirigint-se personalment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), plaça de Sant Joan, 1, 08440 Cardedeu o enviant un correu electrònic a comunicacio@cardedeu.cat.

FORMULARI D'ALTA:


Adreces i telèfons


Ajuntament de Cardedeu

Pl. de Sant Joan, 1
08440 Cardedeu
NIF P-0804500-G
T. 93 844 40 04
F. 93 871 14 77
cardedeu@cardedeu.cat
Amb la col·laboració de: