Ingrés Mínim Vital

Dilluns, 8 de juny de 2020 a les 12:30

És una prestació atorgada pel govern espanyol adreçada a famílies en situació de vulnerabilitat. És compatible amb altres ajuts i el termini per sol·licitar-lo comença el 15 de juny

Telèfon específic per a informació de l'Ingrés Mínim Vital: 900 20 22 22

Qui el pot sol·licitar?

Les persones en situació de vulnerabilitat que visquin soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els següents requisits: 

 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l'any immediatament anterior.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
 • Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents  per a les que es pugui tenir dret. Queden exempts els salaris socials, rendes mínimes d'inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes.
 • Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
 • Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d'edat o menors emancipats, que no estiguin treballant.
 • Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat de convivència. 

Què cal fer? 

Aportar la següent documentació per acreditar: 

 • La identitat: DNI, passaport o llibre de família.
 • La residència a Espanya: autorització de residència o, en el cas de les persones europees, la inscripció al registre central d'estrangers de la Unió Europea o la targeta familiar de ciutadà de la Unió. 
 • El domicili: padró. 
 • La unitat de convivència: llibre de família, certificat del registre civil, etc. 
 • En el cas de víctimes de violència de gènere: certificat.
 • La situació d’atur: la demanda d’ocupació. 

Es recomana fer la sol·licitud telemàticament ja que les oficines d’atenció presencial de la Seguretat Social estan tancades. La sol·licitud per internet es pot fer amb o sense certificat digital o contrasenya cl@ve. 

En el cas de les unitats de convivència, la pot presentar qualsevol dels membres que reuneixi els requisits i ha d’estar signada per tots els seus integrants. 

Per acreditar la situació econòmica no cal presentar la documentació, s’haurà d’autoritzar a la Seguretat Social perquè pugui accedir a les dades. 

També es pot sol·licitar per correu postal. 

Més informació

El termini per resoldre la sol·licitud és de tres mesos des de la data de presentació. Si es sol·licita abans del 15 de setembre, la prestació serà reconeguda amb efectes econòmics des de l’1 de juny de 2020, si en aquesta data es compleixen tots els requisits. 

El pagament es rebrà mensualment per transferència bancària. 

A qui se li concedeixi l'ajut, també estarà exempt del pagament de les matrícules universitàries per al curs 2020/2021 i els medicaments amb recepta que necessiti seran gratuïts.

És compatible amb la resta d'ajuts?

Sí, en el cas que s’estiguin cobrant altres prestacions, l'ajut que es rebrà serà de la diferència entre el que cobren i el llindar mínim. 

 

Darrera actualització: 25.02.2021 | 10:28